Així com, en un altre article de Cap Vermell, comentàvem la seva absència, ara hem de deixar constància de la seva presència.

 De nou hi ha bosses als dispensadors dels passeigs, com ha de ser.

 Vagi per dit.






 Nota:  Per cert, cal recordar que aquest material no és apte per usar-lo en contacte amb aliments per a humans.