Se varen instal·lar nous dispensadors de bosses per a recollir els excrements de cans als passeigs més concorreguts de Cala Rajada. La veritat és que la gairebé sempre, per no  dir sempre es troben buits. No hi ha bosses.

És lamentable que hagi gent que es dediqui a "buidar-les". (No cal recordar que no són aptes per contenir aliments) o  que no es reposin quan se buidin. 

I consti que això no és excusa per a no dur bossa de casa i llevar els excrements dels cans. Ara bé, si tanmateix els dispensadors són buits... Per què, senzillament, no es lleven i llestos?