La senyal informativa de trànsit, situada a l'inici de la carretera de Sa Pedruscada, des de la rodona del camp de futbol, és en terra.

El motiu? La seva caigua coincideix amb les obres del gran magatzem de devora, però no sabem si n'hi ha una causa-efecte directa.

Ara per ara, la senyal resta en terra després d'un parell de setmanes.