Boira d’abril

Aquests dies de final d’abril han estat freds i boirosos. Un lector ens ha remès algunes imatges ben representatives d’aquest dies.
Fotografies de Joan Toni