Ens han demandat 

Per si a algú li havia pasat per alt, hem de recordar que, recentment, “Cap Vermell” ha estat demandat, cosa que ocorre per primera vegada a aquest col·lectiu, després de gairebé 31 anys d’existència. Ha estat demandat pel regidor Sebastià Sureda, la qual cosa ve a posar en entredit una actuació concreta nostra i, de retop, tota una trajectòria informativa i cultural que tant ens hem esforçat per mantenir immaculada.

Seguim contant, per als no assabentats. Sebastià Sureda ens ha demandat per haver publicat sengles comunicats, un de conjunt de PP i Es Grup, i un altre de PSM-Entesa, en relació a la percepció de manera simultània de dos sous, un de l’Ajuntament i un altre de la Conselleria d’Edudació, com a docent, per part d’aquest regidor.

Aclarim d’immediat que “Cap Vermell”, en cap de les seves seccions, ni per a bé ni per mal, no ha fet cap comentari sobre l’esmentada situació del regidor Sureda. Cap valoració, cap crítica, cap paraula, ni una, tot i que no renunciam a emetre'n la nostra opinió quan ho creguem oportú. Ens limitàrem a publicar els comunicats dels partits de l’oposició, com feim sempre amb tots els que ens fan arribar no sols els partits polítics sinó els grups de tot ordre i els particulars que tenen “Cap Vermell” com a plataforma per a difondre’ls. El PSOE inclòs, naturalment.

Aclarim, igualment, que, absolutament segurs que la nostra actuació ha estat impecable, no volem que s’interpreti aquest Portalet com aquella excusatio non petita, acusatio manifesta dels clàssics. No demanam excuses de res i, a més, ens reafirmam en el dret de difondre tot allò que els nostres lectors ens facin arribar, sempre que sigui dins un ordre formal respectuós i sempre que tenguem identificat l’origen del que es publica. A nosaltres no ens correspon esbrinar la veracitat del contingut d’allò que se’ns remet pels lectors, ja que en tot cas, són aquests els únics responsables de les seves afirmacions. De manera que, si ens veiéssim en la tessitura d’haver de declarar davant un jutge, no renegarem de cap de les passes donades en aquest assumpte i reafirmarem la nostra intenció d’actuar igual en el futur.

Però és que Sebastià Sureda, al nostre parer, amb la seva demanda ens ha posat en una situació molt incòmoda i ha traspassat una línia vermella que ens deixa sense gaire sortides. Pretén, com els dèspotes de tots els temps, matar el missatger? Ens vol dur a la barra per fer allò que se suposa que hauria de ser el nostre primer objectiu: informar? Quina suposa que ha de ser, la resposta de “Cap Vermell”?

S’oblida, el regidor socialista, que a més d’estar segurs de no haver donat cap passa en fals, som una associació que, com hem dit, duim 31 anys de servei al poble, sense cobrar no dos sous, sinó ni un ni mig. No som un diari de Ciutat, nosaltres, no som el Grup Serra, ni Editora Balear, que se suposa que publiquen per tal de guanyar-hi doblers, ben legítimament, i es poden tirar a l’esquena afers d’aquesta naturalesa. En el nostre cas, allò que ens manté dempeus no són els guanys econòmics, sinó, precisament, la voluntat de servei i uns principis ètics que no permetem que ningú posi en entredit. I com que ambdós principis han quedat més que demostrats en una dilatada trajectòria fins ara sense taca, resulta que tenim la pell molt prima i no acceptam no ja una demanda, sinó ni tan sols una estirada d’orelles.

Des de la serenitat i la calma que ens dóna la convicció d’una actuació impecable i després de dies de reflexió que segurament ens han ajudat a no replicar en calent, esperam esdeveniments. Estam convençuts que al final d’aquest afer, haurà de ser el regidor Sebastià Sureda qui ens demani excuses, a despit de quedar retratat davant el poble, si és que ja no ho està.