Mes de maig 2008


  Nats
 
Dia 5, Laura Coza Chico de José Maria i Jennifer
Dia 5, Rayan Esham  de Driss i Fàtima
Dia 6, Virginia Rodríguez Ajates de José i Sonsoles
Dia 7, Ronald-Daniel Sánchez Popp de Andrés Guillermo i Jessica
Dia 10, Ana Martin Almagro de Andrés i Antònia Maria
Dia 17, Jeroni Alzina Moll de Jeroni i Margalida
Dia 19, Maria Sánchez Barba d’António  Ma de los Milagros
Dia 22, Elena Orozco Barrera d’ Antònio i Maria Teresa
Dia 24, Diego Pérez Sánchez de  Rafael i Raquel
Dia 26, José Moyà Salas de José Manuel i Antònia
Dia 27, Sergio Sonto Flores de Francisco i  Maria del Rosario
Dia, 27, Xesc Andreu Martínez  Marchante de Fernando David i Antònia
Dia 29,  Eloy Nadal Romero de José António i Ana


   Finats

Dia 10, Maria Garau Massanet (1.925)
Dia 11, Christel  Rainer (1.938)
Dia 13.Sebastià Montserrat Mesquida (1918)
Dia 13, Bàrbara Llull Esteva (1.943)
Dia 14, Hansdieter-Kunt Manfred Klinger (1.948)
Dia 21, Agustina  Ruiz Cazorla (1.914)
Dia  24, Maria Soler Llodrà (1.916)
Dia 28, Josep Blanes  Amoròs  (1.916)
Dia 30,  Catalina Flaquer Gili (1.928)
  Noces


Dia 2, Miquel Piris Obrador amb Ana Maria Lasaga Hertogs
Dia 16, Javier Maria García-Conde Noriega amb Maria Isabel Muñoz Velazquez
Dia 16,  Marcus Jame Fitch Kemps amb Sarah Elizaberth Birtwhistle
Dia 17, José Muñoz Ferrera amb  Jutta Gorg