Avantatges de la revista virtual m’han avisat per e-mail si els podia enviar un article que els remetré a una adreça electrònica que a la vegada serà penjat al Cap Vermell digital. M’estalviaré la visita de rigor en hores intempestives millor dit en moments inoportuns que encara me’n record de l’any passat que tenia en Tomeu que havia arrencat el bull amb el que li costa pobret i aquells annerots que se’ns planten  ben enmig de la cuineta quina vergonya tots dissimulant. La revista ha canviat molt d’entrada el que escrigui ha de ser curtet llegir a la pantalla no és el mateix que al paper els internautes estan posseïts pel ball de sant Vit i no aguanten massa a una mateixa pàgina tampoc ha d’esser gaire reflexiu més aviat lleuger amb coloraines i fotografies impactant és la paraula ja ho digué Mac Luhan el mitjà és el missatge. Em sembla que enyoraré el Cap Vermell de paper enraonador i crític ara que pels quatre que el llegien tampoc es perd gran cosa. Mira avui haguessin pogut venir en Tomeu dorm com un tronc baix l’emparrat   boca badada que s’empassarà una cagarada d’ocell i al vespre fent els passos del llit a la gelera aquesta puta calor no em deixa dormir. En haver enllestit aniré a pegar un bany ahir quina il·lusió aquell alemany que em va fer l’ullet no si no estic tan malament per l’edat que tenc me conservo els pits se m’aguanten llàstima que fos guerxo. Em sembla que he escrit massa línies que a aquesta ja no hi arribarà ningú m’han dit que  les festes es poden seguir per internet d’aquí a no res Sant Bartomeu serà virtual quina manera més estranya de fer festa es veu que som d’una altra generació aquestes coses ja no son per a mi ara que si volgués en conec uns quants que delegen per mi però és que en Tomeu és tan bon al·lot!