Image

Ens arriben notícies del nou equip de govern en el sentit que la situació financera que s’han trobat a l’Ajuntament no és per tirar coets, precisament, sinó més aviat tot el contrari. D’altra banda, a més d’un les cames li fan figa a partir de la presa de contacte amb la dura realitat de governar i d’haver de prendre decisions. Es tracta d’un equip de govern jove, amb una majoria de membres sense experiència en aquestes tasques i, per tant, els seus dubtes i prevencions no ens han de venir de nou.

Dit això, i si se’ns permet la llicència, volem fer alguns suggeriments, per si poden servir de res. Són de franc.


En primer lloc, creim que els regidors que ara tenen la responsabilitat de tirar endavant la gestió municipal faran molt malament si infravaloren les seves capacitats. Es tracta, segurament, de l’equip de govern amb el nivell de formació més alt de la història de Capdepera, i això, en principi és positiu. En aquesta mateixa línia, sense que s’hagin de considerar millors que ningú, tampoc no s’han de considerar inferiors a ningú, i si d’altres se n’han sortit (?), què impedeix que ells ho facin millor? Són deu regidors, un equip ample, il·lusionat i il·lusionant. La majoria de ciutadans confia en ells, de manera que això els ha de donar la tranquil·litat necessària per a desenvolupar el programa que han consensuat.


Pel que fa a l’endeutament, sol ser una obsessió dels governs progressistes el del sanejament dels comptes públics, i això, al nostre parer, constitueix un greu error. Si aquest equip de govern s’entossudeix a llimar el deute municipal, en detriment de les inversions necessàries, els ciutadans no els ho perdonaran. Si es confirma que els balanços econòmics són preocupants, cal denunciar-ho públicament i  preguntar-se si aquesta herència que deixen ha inquietat gens ni mica els anteriors gestors. Sense que s’hagi de caure en disbauxes econòmiques perilloses, i dins els límits d’endeutament que la legislació ens permet, s’han d’escometre aquelles accions que tots esperam de l’Ajuntament, en benefici de la qualitat de vida de tots els habitants del poble. I, sobre tot, s’ha de reclamar, de les administracions autonòmica i estatal, el finançament necessari per a oferir els serveis que l’Ajuntament té encomanats.


Aquest són, en definitiva, els nostres consells: ni vacil·lacions, ni pors, ni dubtes. L’equip de govern ho pot fer molt bé. I l’hi farà. Segur.