El Centre Cap Vermell centrà, de bell nou,
l'enfrontament govern-oposició

--------
Joana Llull reelegida jutgessa de pau


 

Resumir més de dues hores i mitja de plenari i fer-ho de manera que els lectors no ens fugin escapats, no és tasca senzilla. I manco quan podríem recuperar algun dels resums de plenaris anteriors i gairebé no ho coneixeríeu. Es tracta d’un guió més o manco conegut en què cadascú fa el seu paper, també conegut, i tots es creuen fer-ho prou bé. Ja veis.

 

Primera part.

 

Ordre del dia:

 

I. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR – Aprovada, per unanimitat.

 

II. NOMENAMENT JUTGE DE PAU – Només hi havia una candidatura, la de Joana Llull. S’aprovà per unanimitat. La jutgessa ja compta amb una dilatada experiència en el càrrec i, pel que sabem, la gent n’està ben contenta. I nosaltres també.

 

III. CALENDARI LABORAL 2011 – Atenent que el dia del Carme cau en dissabte, per a l’any que ve han quedat, com a festes locals, dia 17 de gener –Sant Antoni– i dia 24 d’agost –Sant Bartomeu–. Sense novetat. Aprovat per unanimitat.

 

IV. CELEBRACIÓ DEL DIA DEL COOPERANT – Tot i que s’aprovà l’adhesió a aquesta celebració que, en realitat, va tenir lloc el dimecres dia 8, el batle –en absència de la regidora Margalida Bover– anuncià que aquí els actes tendran lloc a final de mes.

 

V. MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES: GENERACIÓ SOIB, MAP, XARXA AIGÜES i ARXIU. En tots els casos es tractava de modificacions pressupostàries derivades d’ingressos de subvencions. Ja va bé, això. I tot els casos s’aprovaren, clar.

 

Segona part.

 

-          DECRETS I RESOLUCIONS

-          PRECS I PREGUNTES

 

Abans d’encetar aquest apartat, sempre tan entretengut, el regidor Mateu Melis va proposar que, tot i no haver-se dut a ple, que es votàs la urgència de debatre el sou dels regidors de l’equip de govern. Va recordar que l’oposició havia presentat una moció al respecte, en què s’exigia que aquest sou tornàs als valors de 2003, independentment del 5% ja aplicat voluntàriament pels mateixos membres de l’equip de govern. Recés! El batle va demanar uns minuts per a consultar amb el seus jugadors. Després, una discussió bizantina de la qual, no sabem ben bé com, en sortí deixar el tema sense debatre, amb el compromís de passar-lo per comissió i dur-lo a un proper plenari. Creguérem entendre que la causa de no forçar la màquina va ser que per a aprovar els sous dels membres de l’equip de govern es necessita majoria absoluta (9 vots), i com que l’oposició també presentava alguna baixà, idò res, que una altra vegada serà.

 

Tot segui inicià el seu torn de martelleig d’infidels, el portaveu del PP, Joan Ferrer. Temes:

-          Comptes del Mercat Medieval

-          Problemes dels carrers de na Ferrera i s’Ullal.

-          Cine Juva

-          Neteja de camins

-          Obres escoleta municipal

-          Transformador de GESA (escoleta)

-          Brutor plaça dels Pins

-          Transformador de GESA (carrer Ramon Franco)

-          Ocupació via pública solar antic hotel Tucan

-          Regeneració de l’Agulla

-          Recepció TDT i HD

-          Recepció wi-fi

-          Finançament municipal, mesures d’estalvi

-          Dipòsit de cubetes de reciclatge devora el camp de futbol

-          Pudor a la carretera de l’Agulla

-          Nova ordenança de Policia i Bon Govern

-          Ordenança de begudes alcohòloques

-          SALA MULTIUSOS!

 

De les respostes, recordam les referents a l’Agulla. Tornam començar de zero, es va venir a dir. Madrid no accepta la regeneració amb sediments de devora cala Lliteres i s’està fent un nou projecte i que ja ens ha volat l’estiu. Però l’estiu que ve... I, naturalment, també recordam algunes de les coses que es varen dir en relació al Centre Cap Vermell, però no les repetirem per no avorrir-vos, és el mateix de sempre: que si l’enginyer, que si deficiències, que si tenim informes favorables, que si aquests informes no serveixen per res, que si extres, que si sobrecost, que si tu, que si tu més...

 

I de postres, la passada de torn. Joan Ferrer, a més d’exigir la creació d’una comissió d’investigació, va usar alguns dels substantius i dels adjectius que ja li coneixem: deixadesa, “vagueria” i desmotivació d’un equip de govern que, a més, és antidemocràtic. Aleshores, expectants, esperàrem la irada resposta del batle, però Josep Gallego es limità a dir, a mitja veu: “Crec que s’ha passat una miqueta...”

 

La representat d’EU, Virginia Urdangarín, renuncià a fer preguntges.

 

Mateu Melis (Es Grup), va preguntar en relació a:

 

-          Adopcions d’infants a l’estranger

-          Electrificació casc antic de Capdepera

-          Explotació de platges

-          Tancament del camí de cala Moltó

-          Personal del departament d’Esports

-          Quadern de camp de coneixement del medi (escolar)

-          Nom del centre Cap Vermell

-          Factures extres del centre Cap Vermell

-          Ajudes per a Pakistan

-          Horaris ball de bot

-          Devolució de part de préstecs no emprats

-          Usos can Creu d’Inca

-          Sou del regidor d’Hisenda

 

En un altre to, però passada al cap i a la fi, Mateu Melis renyà de valent. I de la seva renyada ens quedam amb el retret que l’equip de govern no respecta els acords del Ple, i que en aquest moment ens cal un batle valent, que prengui decisions, que  no s’amagui. Però que no és el cas, va dir.

 

Qüestió final: l’equip de govern surt al camp, en tots els partits –perdó, en tots els plenaris– en inferioritat  numèrica. I si per les circumstàncies que sigui, a més de no jugar bé, té baixes per lesió o pel que sigui, ja podeu suposar que té el partit perdut d’antuvi. En aquest cas, es presentaren amb dos jugadors manco i, quan arribà el moment, els foteren una pallissa, tot i que l’oposició també juga de qualsevol manera. En fi, un partit per oblidar.