Molta tensió en el primer ple ordinari, amb enfrontament PP-PSOE, per mor de les productivitats d'alguns treballadors, i primera votació perduda per l'equip de govern, entre altres qüestions

 

Allò de deixar passar els primers cent dies perquè el nou govern aterri i es faci amb el control de la situació sembla que no va amb Capdepera. El primer ple ordinari de la legislatura va esdevenir un enfrontament directe entre l'actual equip de govern i l'exbatle, Rafel Fernàndez, a causa del pagament de les productivitats d'alguns treballadors. Però també es varen prendre decisions importants i l'equip de govern va perdre la primera votació, en un ple estiuenc que, inicialment, havia de passar sense pena ni glòria, però que va resultar molt mogut.

El primer punt de l'ordre del dia ja era prou important, ni més ni manco que l'aprovació de l'inici del procediment per a la nova contractació de la recollida de residus sòlids urbans, amb aprovació dels plecs tècnics i dels criteris de valoració. Com recordaran els lectors, al final de la passada legislatura es va resoldre l'anterior contracte, tot i que encara restava més de la meitat del temps per a la seva finalització, per a així fer uns nous plecs que recollissin els sous del nou conveni laboral del sector.

En el mateix punt es va aprovar un lot 2, consistent que el servei de vigilància i control del compliment dels contractes s'apliqui tant al servei de recollida de fems com al de neteja viària. Aquest nou contracte de recollida de fems, amb aplicació dels salaris estipulats en el darrer conveni laboral, es traurà a concurs per cinc anys, que són els que mancaven per finalitzar l'anterior contracte, i suposarà un augment del cost del servei d'un 40 %, segons va explicar l'equip de govern. El cost total per a aquests cinc anys serà d'uns 13 milions d'euros, més de 3 milions per damunt del cost anterior. A preguntes de l'oposició, l'equip de govern va manifestar que intentaria que aquest considerable augment no acabi repercutint en la taxa que paguen les empreses i la ciutadania, però sembla evident que aquests diners hauran de sortir de qualque banda.Primera votació perduda i sorpresa amb El PI.

 Un dels punts que arribava al ple sense acord entre els distints partits era el de l'amortització de tres places d'auxiliar de turisme i la creació de tres places d'auxiliar administratiu general. L'equip de govern va al·legar que aquest canvi és necessari per poder nomenar totes les persones que han aconseguit plaça d'auxiliar administratiu i que, en tot cas, el servei del departament de Turisme no es veurà afectat, ja que hi ha una plaça de tècnic en turisme i dues de monitor pendents de treure a concurs. No hi estaren massa d'acord la resta de partits, que hi veuen un desmantallament del servei de turisme -tot i que aquestes places d'auxiliar que s'amortitzen no estaven ocupades- o bé critiquen la manca d'un pla de l'equip de govern per organitzar el departament.

Finalment, Més per Capdepera es va abstenir, mentre que PSOE i PI hi votaren en contra, motiu pel qual la proposta va ser denegada. I aquí la gran sorpresa: quan tothom donava per fet un preacord entre PP i PI per governar junts aquesta legislatura, aquest vot en contra d'El PI demostra que aquest acord no està tan clar.

Aquest fet guarda certa relació amb la renúncia del cap de llista d'El Pi, Tomeu Moll, i l'entrada del seu substitut, Eduardo Cabrero, tot plegat en el mateix ple. Veurem com evolucionen els esdeveniments.


Enfrontament per mor de les productivitats.

El moment més tens de la plenària va arribar en el torn de precs i preguntes. Una de les primeres decisions que ha hagut de prendre el nou equip de govern és el del pagament d'hores extres i productivitats d'alguns treballadors.

L'ex-batle, davant alguns funcionaris municipals que acudiren a presenciar el ple, va criticar l'equip de govern per no pagar -o pagar tard, més ben dit- les hores extres de la Policia Local corresponents al mes de juny. La batlessa, Mireia Ferrer, i el regidor Manuel Filgueiras varen explicar que finalment s'han pagat totes les hores, després d'un informe del cap de Policia i de revisar el quadrant d'aquestes hores. A més, va afegir la batlessa, que per facilitar el control a partir d'ara els agents de la Policia Local també fitxaran mitjançant l'empremta dactilar, pel que vàrem entendre. L'explicació no va convèncer massa a Fernàndez, que va acusar l'equip de govern de demostrar poca confiança envers els membres de la policia.

L'altre aspecte que va recriminar Fernàndez a la batlessa és que no s'hagin pagat les productivitats del mes de juny a tots els treballadors, o que en alguns casos Ferrer salvàs les objeccions dels tècnics municipals i en altres no. Segons va explicar Mireia Ferrer, hi ha alguns casos on aquestes productivitats compten amb informes desfavorables de secretaria i intervenció, ja sigui per manca de justificació o per no ajustar-se al reglament municipal que regula les productivitats, i que ella no faria cas omís a aquestes objeccions, afegint que si en algun cas s'han salvat aquestes objeccions és perquè la feina feta comptava amb l'aprovació de l'antic equip de govern.

L'ex-batle, ara protaveu del PSOE a l'oposició, va venir a dir que la batlessa hauria d'haver signat totes aquestes productivitats tot i els informes desfavorables dels tècnics, com feia ell. Però sembla que l'actual batlessa no està disposada a seguir el mateix camí que Fernàndez, el qual, recordem-ho, està sent investigat per un jutjat precisament per aquesta qüestió.

La discusió sobre aquest tema va ser llarga, amb moments de tensió, però no sembla una qüestió fàcil de solucionar. La batlessa va dir que la solució passa per adaptar el reglament de productivitats a situacions específiques i per la implantació de la carrera professional.

Altres punts que es varen tractar en el ple, a banda d'algunes preguntes de Més per Capdepera -sobre l'estacionament de vehicles a zones prohibides de Cala Agulla o sobre l'estat de les llicències dels xalets que s'han de fer al costat del Far, entre d'altres-, va ser la composició de les comissions informatives, la devolució d'un aval a Coexa i una moció presentada pel Psoe en defensa del col·lectiu LGTB, que va sortir endavant amb el vot favorable de PSOE, MÉS i Pi, i l'abstenció del PP.

En resum, un ple que en cap cas va ser el típic primer ple ordinari, calmat i de tràmit, i que deixa algunes qüestions damunt la taula: el Psoe ha volgut començar fort, amb certa agressivitat, sense donar marge al nou equip de govern -veurem si aquest posicionament serà el pa de cada dia-; un distanciament entre PP i PI que planteja dubtes sobre un possible acord, i un equip de govern que en el futur haurà de reforçar dues qüestions: és un govern en minoria i s'ha d'acostumar a negociar els punts controvertits si no vol perdre més votacions, i haurà de guanyar experiència davant els cara a cara que s'esperen amb els representants de l'oposició.


Un que escoltava