Aprovat el reglament regulador dels usos del Cementeri Municipal

Sensu stricto, el plenari del passat dilluns només contenia un punt a l'ordre del dia, de manera que, previsiblement, la cosa s'havia de resoldre amb dues grapades. Finalment, però, entre naps i cols, la cosa es va allargar més d'una hora, que ara mirarem de resumir en quatre retxes.

Partit amb unes quantes absències, per una causa o altra: Miquel Riera, Pedro Sansó, Carme Riera i Antònia Caimari no hi assistiren.

EXP. NÚM. 31AG/2015: REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DE LA UTILITZACIÓ DEL CEMENTERI MUNICIPAL DE CAPDEPERA.

- El plenari aprovà per unanimitat un reglament – diguem-ne un reglament tipus, com els que funcionen arreu – que fa referència als usos del cementeri municipal, sobre drets i deures dels usuaris i de l'administració municipal. Una altra cosa és el servei de manteniment de les instal·lacions municipals o els serveis funeraris. En aquest sentit, tot queda pendent que es convoqui un concurs públic per a aquests aspectes, cosa que, si tot va bé, podria adjudicar-se en el mes d'abril, per bé que els partits de l'oposició encara no en tenen cap borrador.

Fora de l'ordre del dia, es va llegir tot seguit, i el plenari s'hi adherí unànimement, una declaració amb motiu del Dia Internacional de la Dona, com se sol fer cada any. D'aquest text, n'extreim unes paraules que molt bé resumeixen quina és la situació a què devem aspirar: “Els països en els quals hi ha més igualtat de gènere experimenten més creixement econòmic. Les empreses que compten amb més líders dones aconsegueixen més bons rendiments. Els acords de pau que inclouen les dones són més duradors. Els parlaments en els quals hi ha més dones aproven lleis sobre qüestions socials clau com la salut, l’educació, la lluita contra la discriminació i la manutenció dels infants. Les proves no deixen lloc a dubtes: la igualtat de la dona suposa progressos per a tots.” (Ban Ki-moon, secretari general de l’ONU).

Vingué, després, un refregit de distintes mocions presentades per PP, PSOE i MËS, arran de la disposició addicional setzena de la Llei 14/2013 de suport als emprenedors, que afectaria al caràcter laboral de les relacions entre els clubs i les entitats esportives i les persones que hi presten serveis retribuïts i, per tant, la naturalesa dels imports percebuts, independentment de la quantitat. Aquesta regulació, si s'aplicàs estrictament, afectaria molt greument la vida de moltes entitats sense ànim de lucre que treballen en l'esport base, amb un augment insuportable de despeses. Aquesta situació, fins i tot, dugué a la paralització de les competicions el cap de setmana del 22 i el 23 de febrer, en senyal de protesta. L'Ajuntament de Capdepera insta el Govern central a cercar alternatives, com ara crear un model de voluntariat, com per exemple el “money pocket” establert a la Unió Europea, amb l'objectiu de reconèixer la figura del voluntariat i regularitzar la seva activitat en l'àmbit de la formació esportiva, a través dels clubs sense ànim de lucre. La moció final s'aprovà per unanimitat.

I encara hi hagué una última moció, aquesta presentada pel PP, en què es demanava el recolzament del Consistori a la Llei Turística, a la política turística del Govern i a la indústria turística, i a més la reprovació de les paraules dels representants del grup Podemos en relació al sector hoteler. La resta de partits no acceptaren el text proposat, amb distints matisos i consideracions, però amb una certa unanimitat a l'hora de rebutjar la política turística del Govern. I, per tant, la moció només comptà amb els tres vots favorables del PP i amb el rebuig de PSOE, UCAP, MËS i Es Grup, i per tant no s'aprovà.

 

A l'hora de fer preguntes, els partits de l'oposició es van referir a aquests temes:

PP:

- Instal·lacions esportives.

- Balsa de Son Jaumell (tot està aturat i devers l'Ajuntament no semblen saber-ne res).

- Abocador de Son Terrassa.

MÉS:

- Abocador, també.

- Cala Agulla i plans de l'Ajuntament al respecte (sembla haver-hi un cert consens que, de cara a la propera temporada, ja no és hora de fer res).

- Donacions d'aliments de particulars per als Serveis Socials (l'Ajuntament té pressupost suficient per a les necessitats locals i possiblement els esforços podrien adreçar-se en alguna altra direcció).