inici

Cap Vermell

Convocatòria Ple Ordinari Ajuntament / 6 novembre 2014

 

SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 184AG/14
DATA: DIJOUS, dia 6/NOVEMBRE/ 2014.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

 


ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 02.10.14 i 21.10.14.

II.-EXP. INTER NÚM. 51/2014: MODIFICACIÓ PRESSUPOST CRÈDIT EXTRAORDINARI(MEDI AMBIENT).

III.- EXP. INTER NÚM. 52/2014: SEGUIMENT PLA D’AJUST 3ER TRIMESTRE.

IV.- EXP. INTER NÚM. 55/2014: REC

V.- EXP. INTER NÚM. 57/2014: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT TURISME.

VI.- EXP. NÚM. 62AG/13: SUSPENSIÓ CAUTELAR DE L’ACORD DE PLENARI DE 20.01.2014.

VII.- PROPOSTA DE NOMENAMENT MEMBRES DEL CONSORCI D’INFRAESTRUCTURES.

VIII.- EXP. NÚM. 1SS-15/13: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 25 NOVEMBRE 2014. DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

IX.- EXP. INTER NÚM. 58/2014: MODIFICACIÓ PRESSUPOST.

X.- DECRETS I RESOLUCIONS

XI.- PRECS I PREGUNTES

 

Capdepera, 4 de novembre de 2014

El Batle,

Rafel Fernández Mallol

 

 

 

Rafel Fernández Mallol.

 

 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar