Els punts de l'ordre del dia s'aproven tots, amb la suficient majoria de l'equip de governUna vegada més, els precs i preguntes allarguen la sessió  
foto d'arxiu

El que és l’ordre del dia només incloïa tres punts per a sotmetre a votació, que són els següents:

- EXP. NÚM. 44AG/12: ORDENANÇA REGULADORA D’AMENITZACIÓ MUSICAL I AUTORITZACIÓ MUNICIPAL COMPLEMENTÀRIA.
9 a/f, 4 e/c, 3 abst.

- EXP. NÚM. 73AG/12: ORDENANÇA REGULADORA DELS HORARIS D’ESTABLIMENTS I ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES.
9 a/f, 5 e/c, 2 abst.

- EXP. NÚM. 1 TIC/12: REGLAMENT WIFI EN ELS EDIFICIS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT.
Caldrà registrar-se i obtenir la clau d’accés. La biblioteca de Capdepera funciona amb el sistema del Consell.
12 a/f, 4 e/c

   Les dues ordenances i el reglament esmentat foren aprovats, sempre amb els vots en contra del PP. En el primer punt, PSM-Entesa i Es grup es varen abstendre, mentre que en el segon, Es Grup també votà en contra. En la qüestió del reglament WiFi per a edificis públics, aquests dos partits també hi votaren a favor. En tots els casos, es produïren matisos i dubtes, especialment pel que fa a l’ordenança reguladora d’amenització musical, que des de l’oposició es considerà molt ambiciosa i gairebé d’impossible compliment.

PRECS I PREGUNTES

Ja saben els nostres lectors que aquesta sol sel sempre la part més sucosa dels plenaris. A vegades, massa i tot.

Primer torn per al PP. Aquest partit, ja amb en Joan Ferrer incorporat (va arribar tard), va plantejar les següents qüestions:
   - Mercat Medieval, cost municipal, compliment del reglament. Segons la regidora Corraliza, l’aportació de l’Ajuntament ha estat de 12.850 euros.
   - Projecte Synctur. Web d’informació turística del municipi (encara en fase de realització). Costarà 17.000 euros, amb pressupost a càrrec del FOMIT. El regidor de Turisme va dir que el proper dia 11 tendrà lloc una reunió amb empreses interessades per a promocionar-se des d’aquesta aplicació.
   - Cost i repercussions de l’elecció de Mr. Gay Mallorca. Segons el regidor Biel Torres, a l’Ajuntament li suposa un cost de 10.000 euros i es considera una bona aposta de futur de cara a la promoció. Va dir que havia reunit fins a 174 retalls de mitjans informatius que se n’havien ocupat.
   - Projecte turístic per a la present legislatura.
   - Declaracions del regidor de Turisme sobre l’oferta que fa un hotel determinar. El representant del PP considera inacceptables aquestes manifestacions que són, va dir, com tirar pedres sobre la pròpia teulada.
   - Barana del Castell. El regidor Biel Torres va dir que encara no se li havia dit que la retiràs. Va aprofitar per dir al regidor del PP que “a vegades pareix que viu a un altre poble”.
   - Mancomunar serveis amb pobles veïns.
   - Cessió d’espais per a activitats d’estiu (escoles esportives, teatre, piscina...)
   - Possible privatització de l’àrea d’Esports. Fernando Martínez va negar la negociació amb cap empresa i que s’acomiadassin treballadors. En tot cas, va dir, hi ha treballadors que acaben contracte.
   - Assegurança dels usuaris de les escoles esportives. El regidor responsable va dir que es mantenen com cada any.
   - Manteniment del passeig de les Atzavares.
   - Circulació de galeres.
   - Reforma circulatòria.
   - Policia Local.
   - Accessos a s’Agulló.
   - Brigada Verda.

Joan Ferrer va estar incisiu i punyent, com ens té acostumats, però preguntes i respostes es van mantenir dins un to que podem considerar acceptable. És una evidència que entre Joan Ferrer i Biel Torres no hi ha una bona sintonia.

Les preguntes del PSM-Entesa, en un ambient que per moments s’escalfà una mica més, anaren sobre els temes següents:
   - Obres en el xalet de la família Fierro-March a s’Agulló i accessos a aquesta platja.
   - Tala de pins en el coll de Marina. Pere Fuster va sol•licitar que es demanàs a la Conselleria que es reposi la flora arbustiva arrasada.
   - Parades de busos. Aquí hi hagué una primera enganxada, i el batle arribà a dir que la visita feta per l’ara regidor del PSM quan aquest exercia les labors de gerent del Consorci de Transports (a la legislatura passada) obeí a una estratègia simplement electoralista. Fuster va respondre que ell havia deixat el tema resolt des de la Conselleria i que era l’Ajuntament el que havia de fer les passes següents, especialment a la zona de Capdepera, on els usuaris tenen les parades molt enfora.
   - Cost de la recent visita de J.R. Bauzà a Cala Rajada. El batle la va quantificar en 1.901’30 euros (Policia i brigada), i va considerar l’actuació feta com ajustada a les necessitats de l’ocasió. No va compartir aquesta opinió el regidor del PSM, qui va qualificar de desproporcionat el desplegament efectuat.
   - Sobre la no obertura de l’Oficina de Turisme de Capdepera els dies del Mercat Medieva. Biel Torres ho va considerar una errada personal, en no tenir en compte que en anys precedents si que s’havia obert. Va dir que en futures edicions s’esmenaria aquesta mancança.
   - Privatització del servei d’obertura del Centre Cap Vermell. El cost, va dir Biel Torres, és de 17.000 euros.
   - Situació dels treballadors de l’Ajuntament. El regidor del PSM va dir que cada dia li arribaven queixes de col•lectius de funcionaris i treballadors municipals, per distints motius, tots ells relacionats amb les condicions de treball i retribucions. Nova enganxada del batle i el regidor de l’oposició. A banda de les directrius que s’hauran d’aplicar d’acord amb les directrius sobre contenció de dèficit, i a l’espera, va dir el batle, dels resultats d’una reunió de secretaris i interventors a celebrar properament, Rafel Fernàndez va acusar Pere Fuster de plantejar temes sense  la deguda informació i d’anar als plenaris a fer demagògia i el va acusar de preocupar-se per “una funcionària”, no pels funcionaris. També va dir que hi ha molta gent que està molt pitjor que els treballadors municipals. Fuster va manifestar que la seva obligació era plantejar les qüestions que li arriben, i que, la informació, era l’equip de govern el que l’havia de donar. Va ser un moment francament agre.
    - Arxiu Municipal.
   - Rotonda de Canyamel (falta de reg).
En aquest cas, també és evident que entre el batle i el regidor del PSM no hi ha bon “rollo”.

Ja amb les forces una mica desgastades, Mateu Melis, d’ES GRUP, es va interessar per les següents qüestions:
   - Cablejat de Gesa
   - Tema edifici Cap Vermell
   - Negociacions amb el personal
   - Liquidació del pressupost de 2011. Se li va respondre que encara no està enllestida.
   - Liquidació de les obres del carrer del Port.
   - Carrer Principal (escoleta). Encara s’hi està cercant una solució, que per ara no es té.
   - Arena de l’Agulla. Mateu Melis va recordar que, passat un any, l’arena nova no sols no ha canviat de color, sinó que presenta alteracions preocupants, que malmeten la imatge de la zona.
   - Mercat Artesanal. El portaveu d’Es Grup va manifestar el seu desacord amb la forma d’adjudicació de les paradetes (per sorteig) que podran concórrer-hi.
   - Plec de condicions econòmico-administratives que regiran la concessió d’autoritzacions d’ocupació d’instal•lacions municipals de domini públic per a la prestació d’activitats d’estiu.

   Ben mirat, no va ser un gran plenari.