Molt avançats els treballs d'aportació
                         d'arena a la zona nord de Cala Agulla
------------
Banyalbufar s'oposa a l'extracció d'arena del seu litoral per a regenerar la nostra platja
    L'actuació a la part nord de l'Agulla, consistent en l'aportació d'arena per a tapar algunes zones de roques de la platja, continuen a bon ritme. El material continua arribant a la zona de l'aparcament i, des d'allà, són traslladats a la zona d'actuació. Aquestes maniobres es fan, com informàrem, a primera hora del matí, ja que a les 10 s'intorrompen per tal de no molestar els banyistes.

   En relació a una regeneració integral de la platja, saben els nostres lectors que s'ha parlat insistentment d'arena del fons marí de Banyalbufar. Idò bé, el passat dimarts dia 13, el plenari municipal d'aquella localitat acordà per unanimitat de tots els partits (CxI, PP i ERC) oposar-se a l'extracció d'arena del seu litoral. La moció conjunta, aprovada, serà elevada a la Mancomunitat de Tramuntana i a la FELIB. Aquesta, com han manifestat més d'una vegada els seus representants, és la solució preferida per l'Associació Hotelera, mentre que distints grups ecologistes s'hi han manifestat en contra.   De moment, l'actuació que ara mateix està en marxa, independentment de qualsevol altra consideració, deixa molt a les clares que l'arena que es fa servir no és com la de l'Agulla, si més no de color, i el contrast resulta molt cridaner.   En un altre ordre de coses, ens havien comentat que els treballs que s'estan desenvolupant a la platja han incidit negativament en el nombre d'usuaris. No en tenim cap dada estadística, però la fotografia realitzada a mitjan dematí del dimecres dia 14 delata que a l'aparcament s'hi estava molt a l'ample i afegeix un dubte que ja exposàrem: era el moment adequat per dur a terme aquests treballs?