La part del solar de la Confraria de Pescadors que encara romania sense edificar, just darrere les vivendes que foren construïdes en els anys 60, ha estat netejat, com es pot veure a la fotofrafia. Interessats per conèixer-ne les raons, des la mateixa Confraria se'ns va informar que aquesta neteja responia, d'una banda, a la necessitat de regenerar la imatge de la zona, però que, d'altra banda, és immediata la posada en marxa d'una segona fase de vivendes socials per als seus afiliats, en aquell espai.

Segons se'ns va dir, el projecte contempla la construcció de 15 nous habitatges per a socis de l'entitat i, així mateix, un local social nou, ja que les instal·lacions de què disposen a la Casa del Mar han quedat obsolets.

S'estan tramitant els permissos corresponents però s'espera poder escometre aquestes obres dins un termini de temps curt, i fins i tot es podrien començar abans de final d'any.