Contravenint el parer
de l’Ajuntament i de la Conselleria de Medi Ambient,

ARA COSTES ES PROPOSA REGENERAR
CALA AGULLA AMB ARENA DE BANYALBUFAR
 


La  Demarcació de Costes acaba de treure a exposició pública un projecte de regeneració de la platja de l’Agulla que preveu l’aportació d’arena de jaciments de la costa de Banyalbufar. Aquesta és una mesura que no volen ni l’Ajuntament ni la Conselleria de Medi Ambient i que no sembla més favorable ni des del punt de vista mediambiental ni de l’econòmic. A què ve, aleshores, la decisió de Costes? Si fóssim malpensats, diríem que el que es pretén és embullar la troca, promoure recursos municipals i autonòmics i jugar allò de qui dia passa, any empeny, i tal dia farà un any. Però no som malpensats i no ho deim.


Publicat a “Cap Vermell”  

24 de maig:  
La Conselleria de Medi Ambient del Govern balear proposarà al Ministeri de Medi Ambient la recuperació de cala Agulla amb sediments de la pròpia platja. 

27 de juny: 
 
La Conselleria de Medi Ambient s’ha fet ressò de les inquietuds d’entitats, empresaris i residents de cala Rajada (Capdepera) davant l’estat de la platja de cala Agulla.
La necessitat urgent d’escometre la regeneració de cala Agulla i la previsió de la Demarcació de Costes d’utilitzar, amb aquesta finalitat, arenes procedents dels fons marins pròxims a Banyalbufar han provocat que, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental, la Conselleria de Medi Ambient encarregués un estudi alternatiu més d’acord amb els paràmetres de sostenibilitat i de menor impacte mediambiental. Aquest estudi, presentat avui amb la presència del conseller de Medi Ambient Miquel Àngel Grimalt, indica clarament que és possible la regeneració i, allò que és més important, l’estabilització de la platja de cala Agulla utilitzant arenes provinents d’una zona pròxima a la vorera i que tenen un difícil retorn de manera natural.
 

27 d’agost:
Nota Informativa  de la Conselleria de Medi Ambient.  
   La Conselleria de Medi Ambient ha complit tots els acords compromesos amb la Demarcació de Costes de Balears per a la regeneració de la platja de cala Agulla, en el municipi de Capdepera
.
   El departament autonòmic elaborà un projecte, amb el corresponent informe ambiental favorable, i el lliurà a l’organisme estatal, que és el competent en la seva execució.

   La Conselleria de Medi Ambient vol recordar que, en el procés de tramitació de l’execució de la regeneració de la platja de cala Agulla, en el municipi de Capdepera, ha complit tots els
acords compromesos amb la Demarcació de Costes de Balears.                        
   La Conselleria de Medi Ambient i la Demarcació de Costes acordaren, a principi del present estiu, que el departament autonòmic elaboraria un projecte de regeneració de la platja de cala Agulla, davant la demanda en aquest sentit de l’Ajuntament i dels hotelers de la zona, l’execució del qual correspon a l’organisme estatal.
(...)
Dia 21 de juliol, el comitè de Xarxa Natura de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears informà favorablement del projecte. El dia següent, la notificació d’aquest informe favorable arribà a la Demarcació de Costes. Des d’aleshores, la Demarcació de Costes no ha donat cap resposta oficial ni ha fet cap actuació referida a l’execució de l’esmentat projecte de regeneració de la platja de cala Agulla.


(foto arxiu) 


Ara, com dèiem, el departament que representa el senyor Celestí Alomar sí que n’ha donat, de resposta, però en sentit contrari al que es proposava, ja que Costes s’estima més apostar per l’aventura de l’arena banyalbufarina. Esperem que les explicacions que en doni a Ajuntament i Conselleria siguin convincents, perquè d’enfora fa una mala impressió...