L'associació Amics de Tilloli rep un guardó de la segona edició dels Premis Consell de Mallorca a la Solidaritat 2009
   Dijous dia 3 de setembre el Consell de Mallorca  lliurà els guardons corresponents a la segona edició dels Premis Consell de Mallorca a la Solidaritat que en aquesta ocasió han reconegut la trajectòria personal i professional de tres persones relacionades amb els serveis socials, i set projectes o serveis de diferents associacions que treballen en favor de la solidaritat i de la cooperació. L’acte tingué lloc en el pati del Centre Cultural la Misericòrdia i aplegà prop de 1.500 persones entre representants dels serveis socials i del món de la solidaritat i la cooperació. 

Image

  Entre les associacions premiades s’hi troba l’associació d’Amics de Tilloli, que obtingué un guardó en la categoria d’àmbit internacional, candidatura presentada per l’Ajuntament de Capdepera.

  “Categoria: àmbit internacional
   Projecte o servei desenvolupat per una entitat privada de caràcter no lucratiu: pensionat per a nines a Tilloli, de l’Associació d’Amics de Tilloli, una candidatura proposada per l’Ajuntament de Capdepera. En aquesta ocasió, el jurat ha valorat especialment la implicació d’aquesta associació per fomentar la integració de les dones en aquesta zona de l’Índia, facilitant-ne l’alfabetització i l’accés a un ensenyament reglat ".
  

Image

   L’acte va ser presidit per la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol. Armengol, en la seva intervenció, va destacar que "aquest reconeixement que feim ha de ser enguany més especial per les dificultats derivades de la crisi econòmica que vivim". En aquest sentit ha remarcat el fet que "la importància de la solidaritat, en les societats modernes, cobra encara més rellevància en aquests temps de crisi econòmica mundial". Així mateix, la Presidenta ha posat de manifest el fet que "els problemes individuals se solucionen per les accions de solidaritat de moltes persones, entitats i administracions públiques". D'aquesta manera Armengol també ha volgut reconèixer la tasca feta, no només pels premiats, sinó per la resta de candidatures presentades ja que "han estat part activa i protagonistes d’aquesta feina col•lectiva que implica la solidaritat". 

Image
Concert a la Torre de Canyamel organitzat pels Amics de Tilloli

També fou guardonat Pere Estelrich, director artisitc del concert anual de la Torre de Canyamel i de les Serenates d'Estiu però en aquests cas és en la modalitat del Projecte o treball de difusió  informativa o de sensibilització, en format audiovisual, electrònic o imprès: pe seu programa El crepuscle encén estels, que s’emet diariament a IB3 Ràdio. Aquesta candidatura l’han proposat la Fundació Concòrdia, l’Associació Cultural Llevant en Marxa, S’altra Senalla, l’Associació de Tendes Solidàries, l’Associació de Pares i Amics dels Sords, Infants del Món, les Germanes Oblates del Santíssim Redemptor, la Fundació Home Lliure - Projecte Home de Balears, i Adela. El programa combina entrevistes, reportatges i tertúlies des del punt ¡ de vista dels serveis socials, de manera que acosta els oients a les diferents problemàtiques socials i dóna a conèixer entitats, associacions i institucions que treballen en aquest àmbit.