Plenari de tràmit: s’aprova per unanimitat el projecte d’ampliació de l’IES CapdeperaPlenari Extraordinari de tràmit. Com d'alguna manera es podia preveure, el projecte de reforma i ampliació de l’IES Capdepera va ser aprovat per unanimitat, en la sessió del dijous dia 11.

 

Tots els partits hi donaren suport, per tal que el projecte pugui tirar endavant, i com més aviat millor, donades les necessitats que en matèria d'ensenyament secundari es tenen a Capdepera.  

El PP va expressar la seva satisfacció que, a la fi, es pugui escometre un projecte que es va iniciar la legislatura passada. EU-EV, per la seva part, va demanar per la possibilitat de realitzar les obres els mesos d’estiu, a fi de no interferir en la vida escolar del centre.   

El conveni entre la Conselleria d’Educació i Cultura i l’Ajuntament de Capdepera per dur a terme les obres es va deixar damunt la taula perquè el conveni definitiu no estarà enllestit fins a finals de juny.