Image

              
“-¿Qué sucedió con los gobiernos?    
               -Según la tradición fueron cayendo gradualmente en desuso. Llamaban a elecciones, declaraban guerras, imponian tarifas, confiscaban fortunas, ordenaban arrestos y pretendían imponer la censura y nadie en el planeta los acataba. La prensa dejó de publicar sus colaboraciones y sus efigies. Los políticos tuvieron que buscar oficios honestos; algunos fueron buenos cómicos o buenos curanderos. La realidad sin duda habrá sido más compleja que este resumen”.
 

Per veure l’interès que han despertat les eleccions basta comparar-les amb els espectadors que seguiren la final de la Copa d’Europa de futbol, les manifestacions d’alegria subsegüents i l’espai ocupat als medis de formació de masses. L’únic interès del diumenge era comptabilitzar l’abstenció. El resultat dels sumands dels qui no llegeixen Borges, dels qui acaten les ordres per obediència deguda i dels ciutadans despistats  que viuen en el segle XXI regint-se per conceptes i categories decimonònics, a Capdepera, partit judicial de Manacor, província de Balears, és de 2.058 animes que no han tingut altra entreteniment que acudir als col·legis electorals, i és que tot es despatxa, al mercat. Algú, un esperit malèvol, sens dubte, ens ha comentat que són els mateixos que segueixen els colobrots veneçolans, possiblement tengui raó, i si no la té se la mereix. Un 70,13% dels convocats han tingut coses millor que fer.

Image

Als resultats, de Capdepera, els podem fer un cop d’ull a la següent gràfica. El Psoe, amb  1.028 vots, el 50% sobre el total de paperetes vàlides adjudicades a partits,  ha estat el guanyador; respecte a les anteriors, de  juny del 2004, ha augmentat  un 2,7%. El Pp ha obtingut el 33,2% dels sufragis, reculant un 12,4% respecte a les del 2004.  La coalició en la qual figura Um ha obtingut el 7,9% dels vots, perdent en quatre anys un 38,2% de vots. Eu/Iu aconsegueix un escàs 1,7%, perdent respecte als anteriors comicis la friolera d’un 56,4% de seguidors. Erc/Entesa arriba al 3,3%, onze paperetes més que al 2004. Ev/Gve obté 18 sufragis. Upyd i Posi han estat afavorits amb onze vots cadescun i 45 vots els se reparteixen les demés llistes. El Psm que obtingué, al 2004, 62 paperetes en aquesta ocasió no s’ha presentat.

Image