Avaluació del sistema educatiu, també a Capdepera


   Les escoles d'Educació Primària i l'IES del nostre municipi participen de l'avaluació de diagnòstic que du a terme la Conselleria d'Educació. Es tracten d'unes proves de Matemàtiques, Català, Castellà i  Anglès, que són aplicades a tots els alumnes de 4t curs i 2n d'ESO. A més hi ha uns qüestionaris pels pres, alumnes , professors i equip directiu. La finalitat de tot aquest procés, que du a terme l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu, és formativa i orientador per als centres i informativa per a les famílies i comunitat educativa.

Image

   A totes les illes afectarà a devers 2300 aalumnes, i es tracta d'una valuació prevista per la Llei Orgànica d'Educació.