Image

Després de col·locades les noves barreres dels laterals de l'església de Cala Rajada, les obres continuen ara a l'absis de l'edifici. Sembla que la coberta d'aquesta zona presetava deficiències, quant a humitats, i s'està procedint a fer-la nova, a fi d'evitar que les pintures de l'interior acabin fent-se malbé de manera irreparable.