PRESENTAT EL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS

El dijous dia 12 va ser presentat, en el Clot de sa Grava, el material amb què l'empresa Net i Fresc escometrà, a partir del proper dia 15 el servei de recollida de residus del municipi. No oblidem que, precisament a partir de'aquesta data, s'estén la recollida domiciliària al centre de Cala Rajada.

Durant la presentació, distints operaris van fer una demostració de la recollida amb càrrega lateral i es van mostrar els  deu camions, un vehicle auxiliar, una furgoneta d'inspecció, dues compactadores i una trituradora, que formen part del nou sistema de gestió i recollida de residus. Aquest aspecte de la recollida lateral és d'aplicació a les zones on no arribarà la recollida domiciliària, d'on han estat retirats tots els contenidors verds del municipi i se substitueixen per dos-cents contenidors de doble capacitat, d'uns 2.400 litres, de càrrega lateral, i amb pedal. A més, s'augmentarà la freqüència de recollida diària en temporada alta, incloent els diumenges i dies festius. La novetat per a hotels, restaurants i bars és la recollida de dues fraccions noves, la recollida d'envasos i la de la fracció orgànica a partir de l'1 de maig, per la qual cosa es lliuraran contenidors específics. La recollida en temporada alta serà diària i en temporada baixa diària també, excepte els diumenges.


Image

            Image

A l'acte, al qual assistiren representats d'associacions de veïns i de comerciants, varen prendre la paraula la regidora de Medi Ambient, Pilar Gasull, i el batle, Bartomeu Alzina. De la intervenció d'aquest últim en destacam la constatació que va fer de l'absència de representants de l'Associació Hotelera; així mateix, es va referir a la feina feta per l'anterior regidora de Medi Ambient, Maria Orts, que també va assistir a la presentació, i a la de la seva successora.

            Image

Image

Image

El nou sistema preveu el control permanent de la flota de vehicles i el control de la qualitat del servei, amb incentivacions i penalitzacions, en funció d'aquesta qualitat. En aquest sentit, els nous vehicles estan dotats d'elements d'última generació, tant per a la feina a desenvolupar com de cara a la generació de dades als controladors.

Image

Image