Les tasques d’esbucament de l’edifici de l’antic Hotel Tucan segueixen a bon ritme. Dia rere dia les màquines  esmicolen part de l’estructura i la redueixen a un caramull  de ferros i ciment.

Sembla que compliran les previsió de terminis per aquesta primera fase de la intervenció urbanística.

 

Per altre costat l’ ajuntament ha informat de les modificacions de i canvis en el transit de la zona.