Hem pogut comprovar les millores dutes a terme en el local de la Tercera Edat “Ca Nostra” a Capdepera. Les obres dutes a terme pel consistori s’han sufragat amb part del compromís econòmic que té l’Ajuntament amb  el club “Ca Nostra” per la compra/venda d’un immoble. Compromís que se concreta en una sèrie d’inversions en el local del centre social del club.

 

Le obres de millora han consistit en la creació d’un habitacle a l’entrada al club des de la plaça  de la Constitució la instal·lació de parquet en el primer pis de l’edifici i el canvi de les finestres per altres que milloren l’aïllament de la sala.
 

També s’ha posat llum per il·luminar els dibuixos infantils de rajoles que adornen la plaça de la Constitució.

En un altre ordre de coses comentar que amb motiu de la properes festes de Nadal s’ha dut a terme un taller de confecció de les tradicionals neules nadalenques, organitzat per en Climent Crespo. Aquests bells elements del Nadal mallorquí encara es conserva com una delicada artesania.Pels interessats en el tema us informam que el proper  dijous 21 de desembre se presentarà el llibre “Cada cosa al seu temps i per Nadal: neules”  de l’amic Tomàs Martínez a la biblioteca de Capdepera.