La farragosa burocràcia en seria la principal causa.

 


El carril bici que havia de connectar Capdepera amb sa Font de sa Cala, que va ser anunciat fa uns anys, i que recolzen tots els partits amb representació municipal, penja d'un fil a hores d'ara.

La causa principal és l'esgotament del termini per a la seva execució. Recordem que a la passada legislatura el Govern de les Illes Balears va denegar l'ocupació urgent dels terrenys per a l'inici de les obres. Aquesta denegació, atès que hi hauria propietaris de terrenys per on ha de passar el carril bici en desacord amb el preu ofert per l'Administració, abligaria a que es resolguin les expropiacions davant el Jurat Provincial d'Expropiacions.

Segons sembla, aquesta resolució del Jurat Provincial es podria dictar, essent optimistes, a inicis de l'any 2025. Però per altra banda, el termini atorgat pel mateix Govern de les Illes Balears -que aporta part dels fons- per a l'execució de les obres acabaria a final del 2024, la qual cosa impediria que el projecte es pugui realitzar. L'única solució a tot plegat seria una pròrroga generosa d'aquest termini d'execució.

No deixa de ser curiós que una mateixa Administració denegui l'ocupació urgent d'uns terrenys però que per altra banda fixi uns terminis d'execució incompatibles amb aquella denegació.

Una altra causa és la de l'aportació de la part que correspon a l'Ajuntament, que finalment sembla que seria de devers 800.000 €, bastant superior als fons que aporta el Govern, que són de 500.000 €. El problema és que aquests diners a aportar per l'Ajuntament haurien de sortir dels romanents dels quals disposa el Consistori. I aquí és on perilla novament l'execució de l'obra, ja que segons totes les fonts el Govern central dictarà prest noves regles fiscals que dificultaran als ajuntaments el poder emprar els romanents. El motiu no seria altre que els requeriments d'Europa per reduir el dèficit de les administracions públiques.

Falta veure, en tot cas, si es podrà seguir emprant la gidriola que tenen les entitats locals, si només una part i en quines inversions.

En resum, que a dia d'avui sembla que han de confluir tota una sèrie de decisions, algunes de les quals que no depenen de l'Ajuntament, perquè el carril bici es pugui executar segons allò previst. Si no fos possible s'haurien de cercar altres fonts de finançament, i a més amb un horitzó llunyà d'execució, vistes les dificultats del procés expropiatori.