Carrer de la Pau, una paret caiguda

Ens han remès imatges dels efectes de la ventada, que també ha afectat al rellotge de la torre de l'església de Sant Bartomeu (fotos Joan Sans).