Fa uns dies (05-09-2023) una lectora que signava com a Marta, es queixava del forat situat a la cantonada dels carrers Sa Tafona Nova amb s’Alzinar, a Capdepera.

Just ahir, al Facebook de l’Ajuntament de Capdepera s’informava que “Aquests dies s'estan realitzant tasques de reparació de síquies dels carrers s'Alzinar, sa Tafona Nova i Felio Morey Amengual.

Està previst que entre avui i dilluns les feines quedin acabades”.

Sembla que la demanda de na Marta ha estat escoltada i s’han posat mans a l’obra.