Un lector ens ha remès unes impactants imatges del que sembla un abocador d’enderrocs d’obres. Acostumats a rebre denúncies de petits abocaments de fems o escombraries prop de les carreteres o per camins de fora-vila (algunes arreplegades i d’altres no, encara), ens ha sorprès la magnitud d’aquest abocador.Estam parlant de tones d’enderrocs, que fa suposar el trasllat amb camions o maquinària pessant.En teoria quan es produeixen enderrocs amb quantitats petites se poden dur a la deixalleria, però si excedeixen d’una determinada quantitat o provenen de “professionals de la construcció” s’han de dur a MAC Insular per al seu tractament.Desconeixem si aquest abocament té algun tipus d’autorització. De no ser així les autoritats competents haurien d’actuar inmediatament.Aquestes imatges han estat preses a un lloc conegut com la “Cimentera de Can Guitarró” al camí de son Terrassa, situat prop de l’abocador clausurat de Sos Sastres. Esperem que les autoritats responsables prenguin cartes en l’assumpte, comprovin la situació de l’abocador i si és tracta d'un sense autorització investiguin l’origen dels enderrocs.