Busqui, compari i, si troba res millor voti 

En el període comprés entre el 2019 i el 2021 l’Ajuntament de Capdepera gastà per habitant 1.587 euros, essent les principals partides el Benestar comunitari (21,3%), Vivenda i urbanisme (18,7%), Seguretat i mobilitat (11,5%) i els eteris Serveis de caràcter general (10,6%).

Son Servera, en el mateix període, gastà 1.227 euros i Artà 1.456 euros.

Comparant Capdepera amb els pobles de veïnat comprovam que en Seguretat i mobilitat i Vivenda i Urbanisme la despesa per habitant és superior a Son Servera i Artà. En canvi, en Serveis socials i promoció social i Serveis de caràcter general està per davall.

La despesa per habitant destinada a Comerç, turisme i Pymes representa l’1,30%  (24 euros), mentre que a Son Servera és el 10,00% (123 euros) i a Artà el 5,20% (76 euros).

Capdepera és més eficient en la Administració financera i tributaria destinant-li el 3,90% (70 euros), a Artà li suposa el 6,30% (52 euros) i a Son Servera el 4,20% (92 euros).