401 Cala Millor-Palma amb 37 freqüències (sempre es refereixen a anada i tornada)
A42 Cala Millor-Aeroport 19 freqüències
412 Son Servera-Manacor (que passa per Cala Millor) 17 freqüències. Total: 73.
La línia 411 Cala Rajada-Manacor disposa de 21 freqüències.Dia 3 d'abril el Govern anunciava: Els usuaris de la zona de Cala Millor disposaran de millors connexions amb Manacor i Palma. 
La nota de premsa del Govern Balear diu així:

"El director general de Mobilitat i Transport Terrestre del Govern, Jaume Mateu, juntament amb la batlessa de Son Servera, Natalia Troya, han presentat les millores del servei del bus del TIB a la zona de Cala Millor i Costa dels Pins, que començaran amb els nous horaris a partir del dissabte 1 d’abril. Es destaquen l’increment d’expedicions i la prolongació dels recorreguts de les dues línies de bus que donen servei durant tot l’any: la línia 401, Cala Millor – Palma, i la 412, Cala Bona – Manacor.

Fins avui, la 401, Palma-Manacor-Cala Millor, tenia la capçalera a l’avinguda de Llevant, ubicada a la part sud de Cala Millor. A partir de l’1 d’abril, la 401 prolonga l’itinerari per a fer la parada Bon Temps i la nova parada Cala Millor Centre, ubicada a la plaça de Mallorca. «D’aquesta manera els usuaris tindran una parada molt més cèntrica a la zona residencial de Cala Millor i es millora el servei del transport públic a l’illa de Mallorca», ha destacat Jaume Mateu.

La línia 401, a més d’ampliar recorregut, també amplia el servei comparat amb l’horari d’hivern. Així doncs, s’unifica l’horari durant els set dies de la setmana i es passa de les denou freqüències completes d’anada i les 21 de tornada actuals de dilluns a divendres, a les 34 per sentit.

Els caps de setmana l’increment és més significatiu ja que gairebé es triplica l’oferta, que passa de catorze serveis diaris per sentit a 34. A més, s’avança deu minuts la primera sortida des de Cala Millor i s’afegeix una darrera sortida a la nit, des de Cala Millor a les 23.10 h i des de Palma a les 23.05 h. Aquestes millores beneficien els usuaris treballadors de la línia per als desplaçaments als llocs de feina.

D’altra banda, la línia 412 Manacor - Son Servera - Cala Bona també prolonga el seu recorregut. A partir de la capçalera actual de Cala Bona, la línia continuarà per donar cobertura als nuclis de Port Vell, Port Nou i Costa dels Pins. D’aquesta manera aquests nuclis tindran un servei d’autobús durant tot l’any. Fins ara només s’hi podia arribar en bus durant els mesos d’estiu.

A partir del dia 1 d’abril també començaren les línies de temporada alta a la zona de Cala Millor:
— A42 Cala Bona - Aeroport
— 424 Cala Rajada – Porto Cristo
— 425 Cala Bona – Porto Cristo"
En primer lloc enhorabona al municipi veïnat de Son Servera per aconseguir un servei de bus modern i amb freqüències tan espesses que no cal mirar l’horari. Es pot anar-hi i esperar, ja que el temps d’espera no serà, probablement, superior a 15 minuts.

No voldria que aquest article servís per anar en contra d’aquests serveis establerts. Som molts a qui ens agradaria disposar d’aquets serveis a Capdepera. No és tracta doncs d’establir cap competència, més bé d’exigir uns millors serveis i deixar de ser considerats ciutadans de segona pel fet de ser els qui més lluny vivim de Palma.

Dit això, voldria començar dient que el transport públic a Capdepera també ha millorat molt aquets darrers quatre anys. També que els busos van plens, per tant, llevat de qualque retràs, ofereixen un bon servei. I, per cert, estaria bé disposar d’unes estadístiques anuals sobre els usuaris de cada línia.

A la web dels transports de les Illes balears la memòria més actual és la de 2018. Allà esmenta que la línia de Llevant amb més usuaris és la 412 Costa dels Pins-Manacor amb més de 400.000 usuaris. També es pot veure que llavors hi havia una línia Cala Rajada-Pollença que ara no hi és. S’ha suprimida i per anar cap a Muro-Alcúdia-Pollença en transport públic s’ha de fer via origen-Manacor-Inca-destí.

Les darreres estadístiques són del 2017 on la línia 411 Cala Rajada Manacor és la tercera més nombrosa de tota la comarca

L 411          171.931 
L 412          507.025
L 441          291.019  

A la web del TIB, a la secció de notícies diu que l’augment de viatges supera el 65% respecte de l’any passat:

“L’alta demanada del servei a causa de les millors connexions que s’han anat incorporant en els darrers temps a la xarxa de bus, s’ha vist incrementada en els darrers mesos a causa de la gratuïtat del transport públic. Durant el primer trimestre d’enguany s’han fet 2.631.053 viatges a la xarxa del bus del TIB, un 67,81% més respecte l’any 2022 i un 105,09% més que el 2019, any previ a l’entrada de les noves concessions”.

A falta de dades estadístiques més actualitzades poques coses més podem dir. El Pla Insular Transport Regular i Directrius tècniques parades de bus (2020) Text refòs 03/07/2020 (BOIB nº 120, 09/07/2020) ha estat una bona eina d’anàlisi i treball.Hem fet el recompte dels serveis de busos que pasen per Cala Millor-Sa Coma i aquesta zona disposa d’aquestes línies:

401 Cala Millor-Palma amb 37 freqüències (sempre es refereixen a anada i tornada)

A42 Cala Millor-Aeroport 19 freqüències

412 Son Servera-Manacor (que passa per Cala Millor) 17 freqüències. Total: 73.

425 Cala Bona- Portocristo 17 de pròpies i 25 amb coincidència amb altres línies. Una d’elles és la 424 Cala Rajada-Portocristo 19 (total 43).


A l'hora de comparar, la línia 411 Cala Rajada-Manacor disposa de 21 freqüències a més d'altres línies cap a Cala Mesquida, Canyamel i Font de sa Cala.

Tal com s'explica a l'article que fa referència al bus de l'aeroport subscrivim de dalt a baix tot allò que allà s'analitza. I certament és incomprensible que Cala Rajada no tengui un servei d'autobús públic cap a l'aeroport, quan es podria fer amb la mateixa línia i, població per atendre, n'hi ha més que suficient.

Allò que ja resulta paradoxal és que sols una línia la 401 tengui gairebé el doble de serveis que la de Cala Rajada 37 a 21. Que si li afegim la 412 suposa una diferència de 54 a 21. I el servei cap a l'aeroport 73 a 21. Més que tripliquen la diferència amb Cala Rajada.

Hi ha un perquè? És experimental? O hi ha raons polítiques? Perquè si per raons de llunyania, o dinàmiques poblacionals que el mateix pla insular de transport ho diu, caldria reforçar la línia de Cala Rajada.

Perquè no es fa?
1. Perquè no s'han fet prou demandes i pressions per part dels representants polítics de Capdepera a la Conselleria. Dubtam que algú hagi llegit el pla
2. Perquè augmentar les freqüències de bus suposa reestructurar la circulació als nuclis urbans i reduir la presència del cotxe.
3. Perquè no hi ha cap col·lectiu organitzat al municipi que reculli les demandes i plantegi millores.
4. Perquè els polítics actuals no van en transport públic i per tant son aliens a aquesta problemàtica.
5. .....................(cadascú que afegeixi altres raons)

Serà per la rao que sigui, però aquí algú no ha fet ni fa la seva feina.