La presidenta del Govern de les Illes Balears Francina Armengol, el batle Rafel Fernández, Josep Marí conseller de Mobilitat i Habitatge, Xavier Ramis, director general de Transport Marítim i Aeri, Juan Vicente Rosselló, gerent de Ports IB són a Cala Rajada presentant el projecte de reforma del Port. Aquestes obres de reforçament del dic i de reordenació d'usos, impulsades per Ports IB ha tingut una inversió de 4,5 milions d'euros.La presidenta del Govern visita les obres de reforçament del dic del port de Cala Rajada, l'actuació més important dels darrers anys en millores de seguretat i operativitat d'aquestes instal·lacions. Les reformes continuaran amb la rehabilitació integral de l'edifici que acull la llotja dels pescadors i amb la nova construcció d'un edifici multiús.

El recorregut al llarg de l'espigó ha permès als assistents comprovar la feina duta a terme el darrer any per donar una major estabilitat estructural al dic i millorar l'operativitat del port reduint l'impacte de les fortes onades quan hi ha temporal. També s'ha treballat en la reordenació d'usos perquè les diferents activitats que hi ha en el port es puguin desenvolupar amb les mínimes interferències entre elles.

La presidenta del Govern ha celebrat la finalització d'aquestes obres, «que són una reivindicació de fa molts d'anys i que garanteixen la seguretat i l'economia d'aquesta zona». Francina Armengol també ha afirmat que «els ports són infraestructures bàsiques de les Illes i, per això, Ports IB és una empresa pública estratègica. Quan vam començar a governar es volia privatitzar i, a més, tenia una situació de deute complexa; en els darrers vuit anys hem aconseguit tenir una empresa més sòlida que mai i no només hem resolt el deute, també hem pogut invertir 213 milions d'euros en les infraestructures portuàries de les Illes Balears».


«Sens dubte, aquesta és l'obra més important de les que hem executat aquests darrers anys en el port de Cala Rajada. Una obra absolutament necessària, reivindicada i treballada des de fa temps per donar una major seguretat al port, garantint la solidesa del dic», ha assenyalat el conseller Josep Marí, qui ha destacat que les inversions fetes en el port de Cala Rajada són una clara mostra del compromís del Govern d'invertir en la millora de les infraestructures portuàries d'aquesta comunitat: «avançam en seguretat i en la qualitat de les instal·lacions i dels serveis que ofereixen els nostres ports perquè segueixin sent referents a la Mediterrània».Més seguretat i millor operativitat

El projecte, ara finalitzat, ha treballat en la millora estructural del dic amb la finalitat de reforçar-ne l'estabilitat i la resistència davant l'acció de l'onatge. S'ha cercat una millora operacional del dic millorant l'abric del port i reduint els nivells d'agitació interior. S'ha reforçat el dic amb un mantell d'hexàpodes de formigó de 14 tones que incorporen un additiu per facilitar i accelerar el creixement de vida marina, i s'ha construït un martell, a més d'adequar-se l'espaldó actual.El projecte també ha implicat una reordenació dels usos portuaris i un seguit d'obres d'urbanització —el soterrament d'instal·lacions, l'aixecament de paviments i la preparació d'una nova pavimentació—, així com la reconstrucció d'edificacions adossades al dic.

Intervencions de l'acte: