La valoració del servei puja a 1.735.820 euros anuals

Imatge d'arxiu


El ple ordinari de desembre 2022 donava el vist i plau al plec tècnic i administratiu de neteja viària. El nou contracte de neteja viària, manteniment i neteja de zones verdes, mobiliari i urbà i parcs infantils apuja a 1.735.820 euros anuals, que suposa un increment superior al 150% respecte a l’anterior.

Se dividirà en tres lots. El de major quantia ( 1,2 milions d’euros) correspon al de neteja viària i tindrà una durada de 6 anys. El de manteniment de zones verdes urbanes sortirà per 3555.119 euros amb una durada de 5 anys. El tercer de manteniment de mobiliari urbà i parcs infantils s’ha valorat en 131.202 euros, també per 5 anys.

S’ha argumentat  l’increment dels preus amb l’augment del cost del servei, dels mitjans humans i materials, els d’explotació i  finançament i l’aplicació del nou conveni col·lectiu.

Ara cal esperar que acabi el procés de selecció d’empreses que es presentin. Es tracta d’un contracte important, que caldrà seguir ja que el gran increment de preu el pagarem entre tots els ciutadans i se suposa que hauria d’implicar una millora en el servei.