Se demolirà i donarà pas a una plaça pública.
 Ja havíem sentit rumors sobre la compra del buc de l’antic hotel Tucan, estructura que fa anys provoca un fort impacte visual negatiu en el centre de Cala Rajada, just devora l’església.


L'hotel Tucan quan encara formava part de l'oferta hotelera de Cala Rajada

L’any 2010 se va començar la demolició del hotel Tucan. En el ple de 6 de març de 2010 van demanar l’exempció d’aturar les obres durant l’estiu, que va ser denegada. Les obres d’esbucament i construcció de l’estructura van durar fins el març del 2013, quan s’enretirà la gran grua que s’alçava damunt l’edifici. Les obres estaven paralitzades i així van quedar (com altres en el nucli urbà de Cala Rajada) durant anys. A les imatges següents podeu veure el procés de demolició dut a terme la'any 2010:


L'hotel Tucan abans d'iniciar la demolició. (2010)Acabat l’esbucament de l’edifici l'any 2010, a Cap Vermell comentàvem aquestes imatges que mostraven una imatge insòlita de la façana nord de l’església de Cala Rajada. Per aquell temps algunes veus demanaven la compra del solar per a fer una plaça, cosa que ara es farà realitat si el projecte actual arriba a bon port.

Ara per ara, el buc és de l’Ajuntament i segons comentà el batle en el ple ordinari de desembre el projecte de demolició i de re-urbanització del solar estan en marxa, a través de l’EBAB.

El motiu de la compra és baixar la densitat urbana de la zona centre de Cala Rajada i la intenció és, segons sentirem al ple,  que una part de l’espai s’hi dediqui a aparcaments en superfície i una altra a plaça pública. L'edifici no compleix la normativa urbanistica, en tant que ocupa espai públic i l'obra no pot acabar-se si no se subsanen les deficiències. La propietat ha trobat adient acceptar l'oferta de l'ajuntament, davant l'impossibilitat d'acabar les obres sense fer les oportunes modificacions.

El batle, Rafel Fernández, com ja avançava en l’esmentat ple, ens ha informat del procés i les xifres de l’operació d’adquisició de l’edifici. “L’Ajuntament ha fet la compra de l’edifici per dos milions cent mil euros. Aquesta quantitat se pagaran en una sèrie de terminis. A la signatura de l’escritura que va ser divendres passat ( 2-12-2022) se van pagar sis-cent mil euros i en el pressupost del 2023 hi ha una partida de quatre-cent mil euros per pagar el segon termini. En els anys 2024 i 2025 se pagaran dos terminis  de cinc-cents cinquanta mil euros cada un. Així al 2025 s’haurà pagat tot l’edifici. L’intenció que tenim és tirar en terra l’edifici i fer una plaça”.

Per la seva banda l’oposició s’ha mostrat favorable a aquesta operació. Amb lleugers matissos tots recolzen l'actuació del equip de govern.

Núria  García, portaveu de Més per Capdepera ens ha comunicat que “Des de Més per Capdepera valoram molt positivament la compra del solar de antic hotel tucan. Es una bona operació que donarà aire al centre de Cala Rajada. Encara esteim a l’espera de veure el projecte i consensuar com serà, però el que tenim clar des de Més, es que volem un municipi més verd i més amable”.

En Paulí Faba, portaveu del  Partit Popular ens ha comentat que " En relació a la compra de l'edifici  de l’antic hotel Tucan, nosaltres creiem que és una bona opció, ja que elimina una estructura inacabada ja fa molts d’anys. Però què farem? Seguirem comprant totes aquestes estructures inacabades que hi ha al municipi? La nostra opinió és que s’havien de comprar solars, edificis... es podria mira a més llarg termini, és a dir, comprar qualque solar on es puguin realitzar zones d’aparcaments.
Les nostres opcions eren a l’entrada de Cala Rajada per Joan Carles I (davant l’hotel Dos Playas) o alguns dels solars no urbanitzats  que hi ha a l’entrada  per darrere, al carrer Castellet (davant l’hotel Green Garden). Aquests dues zones per nosaltres són  punts estratègics  per a realitzar futures intervencions al nucli poblacional de Cala Rajada. És a dir: Amb la primera opció ja tindríem una zona d’aparcaments a l’entrada, que ajudaria a fer peatonal, permanent o no, el carrer Elionor Servera; amb la segona  es podria habilitar una zona per a aparcaments, si finalment no es pot tenir un pàrquing a Cala Agulla.
Són opcions que pensem que haguessin estat millor, però mai ve malament tenir una plaça més”.

En  Joanathan Romano, portaveu d’Unidas-Podemos, també ha fet una valoració positiva: “ En principi l'estructura que ja portava diversos anys detinguda la seva obra i ha estat generant un impacte poc positiu a la imatge del poble, per la qual cosa donar-li una solució era més que necessari. Des d'Esquerra Unida de Capdepera i Podem creiem que l'adquisició per part del Ajuntament va ser realment una operació excel·lent i molt encertada. Després esperem que es pugui consensuar quin serà el millor destí que puguem donar a aquest espai. Fins ara s'ha esmentat el projecte per a una plaça amb "molt verd", amb la qual cosa estem a favor i molt content perquè es brindaria espai i qualitat de vida al poble, i per altra banda nosaltres hem demanat també valorar la possibilitat legal d'estudiar la viabilitat de construir habitatges socials, el tema de l'accés a l'habitatge fa temps és preocupant al municipi i creiem que es podria donar una gran aportació al respecte”.

Tomeu Moll ha assenyalat que l’única posició que pot tenir és positiva.  Comenta que “Una de les coses  va comentar quan va entrar en la actual legislatura és que n’hi ha molts d’edificis a Capdepera que donen molt mal aspecte i podrien arribar a ser perillosos. Vaig demanar quina intenció tenien o comprar o fer una normativa. Vaig nomenar l’edifici del Tucan, Aumasa i la Madrileña. Veiem que a la Madrileña han començat, el Tucan s’ha comprat i queda el d’Aumasa. La meva valoració és positiva perquè es fan pàrquings i es dona un servei al poble.
L’únic emperò que puc posar a aquesta operació és  que ja que s’enderroca l’edifici jo faria un soterrani per aparcaments que realment fa falta, per ventura deixar una planta pels veïnats i altra pública i així poder treure doblers. Trob que se podria estudiar, però repecte a la compra molt d’acord amb tot el que suposi l’embelliment del poble ja que vivim del turisme” 

 

Ara ens queda esperar que s’esbuqui l’estructura i se retiren els enderrocs, i veure el projecte de plaça que se’n faci.