Una vegada més el camí del Pi de s'Horta s'ha tallat al trànsit pel problemes amb la canonada. Com podeu veure a les imatges s'ha hagut de fer una exacavació fins les canonades rompudes i procedir a l'adob de la pana. 

Parlem d'una vegada més, perquè en aquest tram s'han produit nombroses fuites d'aigua en un lloc o altre del camí.  Potser sí hagués vingut més a compte canviar les canonades de tot el tram i no haver d'obrir cada vegada que s'espenya.