Calvià 61.325; Palma 50.273; Alcúdia 27.941; Sant Llorenç 26.238 i Capdepera 19.396.
L’oferta turística a Mallorca no s’atura de créixer. Dins l’any 2021 la Conselleria de Turisme ha atorgat 2.013 noves places turístiques el que eleva la xifra total a 410.573. Aquestes es reparteixen entre 307.443 hoteleres i 103.130 de lloguer turístic i d’altres tipologies. Les dades oficials de Turisme http://www.catalegdades.caib.cat indiquen que no hi ha canvi de model sinó tot el contrari.

Les dades mostren com als darrers anys s'ha produït un increment massiu de places. Si el 2015 Mallorca comptava amb 329.000 places, ara ja supera les 410.500. Dins el període del Pacte 2015-2021, de fet, s’han atorgat 93.747 noves places a Mallorca.
És difícil trobar un sol dia en què partits, organitzacions i destacats membres de la societat no parlin de canvi de model i diversificació econòmica, per no ser tan depenents del turisme. Les xifres però, no reflecteixen cap canvi en l'orientació de les polítiques turístiques. De fet, dins el període 2015- 2021 s’hauran creat 46,5 places turístiques per dia.

De vegades les xifres generals no ens permeten saber com està Capdepera en relació a l'illa. Idò ja ho veis, som el quart municipi en places hoteleres. Tot i que si sumam les places hoteleres i vacacionals hi ha un altre municipi que ens supera, Santanyí (Pollença, frec a frec)

Els cinc municipis hotelers en qüestió aporten a la planta hotelera mallorquina 185.173 places, que suposen el 60% del total.