Durant la primera setmana de maig, els nins i nines de s’Auba han realitzat activitats de seguretat vial amb el material aportat pel Consell de Mallorca. L’activitat ha estat duta a terme per la Policia Local de Capdepera, amb la finalitat de mostrar a l’alumnat les normes bàsiques de trànsit, com a vianants i com a conductors de vehicle (bicicleta), per a guanyar autonomia i seguretat al carrer.Per poder dur-lo a terme se va tancar un tram del carrer Floreal.