Continua la tendència a la baixa de l'incidència a les Illes Balears
Tornem amb la informació mensual que la situació da la pandèmia de la COVID a les Illes Balears i a la nostra comarca. Malgrat en aquest mes han hagut petits repunts puntuals, la tendència ha seguit a la baixa en totes les illes. En conjunt , a les Illes Balears, arribem als 262.094 casos confirmats (a data 18 de març de 2022), amb 1243 defuncions. La incidència acumulada a 14 dies es situa en el 502,2 casos per cent mil habitants (recordar que el mes passat estaven en 839,8 ).

Per illes Eivissa i Formentera són les que tenen menor incidència i Menorca la que més amb 616,9. Però en totes se manifesta l’esmentada baixada, malgrat s’hagin relaxat algunes de les mesures de protecció.

Illa Total de casos Defuncions Incidència 14 dies  Incidència 7 dies
Illes Balears 262.094 1.243 502,2 246,7
Mallorca 198.872 1.013 529,7 261,9
Menorca 19.989 60 616,9 303,2
Eivissa 41.468 164 284,5 131,7
Formentera 1.765 6 243,6 92,4

Les dades sín de dia 17 de març de 2022.

Pel que fa a la comarca de Llevant en general la incidència és lleugerament superior la de les illes excepte Capdepera que, ara per ara, és la menor de la zona.

Municipi Total de casos Incidència 14 dies Incidència 7 dies  Casos
Capdepera 2.154 435,9 205,6 25
Artà 1.706 1.164,8 701,4 56
Son Servera 2.149 744,7 355,4 42
Sant Llorenç 1.569 983,8 254,6 31
Manacor 10.001 702,9 238,1 106


Evolució dels casos a Capdepera.