La darrera setmana d'octubre van començar les obres de reforma de l’avinguda de l’Agulla. Un projecte que, juntament amb els projectes pendents de l’entrada a Sa Font de Sa Cala i Canyamel, esta finançat pel Consorci d’Allotjaments Turístics.

En el cas de l’avinguda l’Agulla el consorci aporta devers 500.000 euros i l’ajuntament aproximadament uns 150.000 euros. Les obres de reforma inclouen les voravies amb canvi de pavimentació, accessibilitat dels pas de vianants, remodelació de zones enjardinades i la substitució de part de l’arbrat per altres espècies.Coexa és l'empresa encarrega de dur a terme les obres.Mónica Viejo regidora de Vies i Obres, ha manifestat que aquestes feines formen part del projecte per millorar les voravies i adaptar-les a l’accesibilitat universal perquè siguin més accessibles i transitables pels vianants “ A més farem un embelliment d’aquella zona perquè fa molts d’anys que no s’ha fet pràcticament res.” A les voravies se posarà un paviment nou i se millorarà la zona enjardinada.

Pel que fa a la tala de pins comentà que s’ha intentat mantenir tot l’arbrat que sigui possible i que esta sa, i se llevarà tot aquell que està fa mal bé, esta malalt o crea qualque problema a l’obra. “Això no vol dir que quedi sense arbres aquella avinguda, al contrari s’augmenta tot el que és vegetació i arbrat. Hi haurà un nou tipus de vegetació amb un nou tipus d’arbres des del cantó de Can Bestard a la rodona de s’Entrador”