AQUÍ HI HAVIA UN PI...

Les obres han començat a un ritme vertiginós,
en el primer dia de treballs s’han arrabassat quatre pins.

Un grapat de psicòlegs estan estudiant el curiós cas de la “fòbia al pi” que  desenvolupen els membres del consistori gabelli, causat segons uns per un virus que habita la Casa Consistorial que infectaria als regidors, mentre que d’altres investiguen la possibilitat que sia un trastorn de personalitat causada per la recollida de l’acta de regidor, finalment ni hi ha que mantenen la hipòtesi que és d’origen genètic.

Mort als pins!