Fidels amb els nostres lectors fem una revisió de les dades que publica la Conselleria de Sanitat a la seva plana oficial (amb xifres del 4 d'agost).

 

Des del dia de la darrera mostra (19 de juliol) els casos confirmats a les Balears han arribat a 29.338. Aquest increment de contagis ha provocat un increment de les hospitalitzacions, fins el punt que darrerament se parla de saturació a l'àrea COVID de Son Espases. 

Dels 85.904 positius del conjunt de les illes Balears  ( que suposa una incidència del 973,8 a 14 dies i 401,18 a 7 dies), 20.171 corresponen a Mallorca, 5.536 a Eivissa, 2.727 a Menorca i 243 a Formentera .

Àmbit Incidència
7 dies
Incidència
14 dies
Positius acumulats Finats
Illes Balears 401,18  973,8  29.336 871 
Mallorca 354,6 859,4 20.171 722
Menorca 28,2 696,4 2.727 38
Eivissa 750,2 1.827,7 5.536 106
Formentera 487,2 1.075,3 243 5

 Pel que fa a la nostra comarca els casos han augmentat a tots els municipis d’una forma gaire proporcional. La incidència ( per cada 100.000 habitants) puja considerablement, per bé que la del nostre municipi encara és la més baixa de la nostra comarca, això sí, la incidència a 14 dies ha pujat de 189,2 a 435,9 .  Aquestes són les dades dels pobles comparades.

Poble  7 dies Incidència 
7 dies
14 dies Incidència
14 dies 
Casos
acumulats
Capdepera 23 189,2 53 435,9 444
Artà 31 388,3 66 826,7 444
Son Servera 23 194,6 56 473,9 617
Sant Llorenç 23 263,1 36 640,6 413
Manacor 203 455,9 435 1.017.4 2.941

 

A partir d’aquestes dades hem sabut que l’equip de govern de l’ajuntament de Capdepera ha decidit anul·lar els actes de les festes patronals de Sant Roc i Sant Bartomeu. Una vegada més us demanem seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries, com és l'ús correcte de la mascareta (al nostre municipi hem pogut observar una completa relaxació en el seu ús), la vaccinació i complir les noves regulacions d'agrupament social. De cada vegada les autoritats fan una major èmfasi en la importància de la vaccinació ( recordar que s’ha obert a la franja de 12 a 15 anys, per preparar el retorn a les escoles amb major seguretat). Ens han comentat que a Capdepera s’ha arribat aproximadament a un 60% població vacunada amb una dosi i un 50% amb les dues dosis. Unes xifres lleugerament inferiors a la mitjana de les Illes Balears.


 (*) Dades del Visor Covid-19 >Illes Balears del Govern de les Illes Balears