El Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Capdepera informa que  s'han instal·lats nous contenidors per a la recollida d'oli domèstic. Els contenidors es troben en les àrees d'aportació de Capdepera a la plaça de la Constitució i al Poliesportiu  A Cala Rajada també es poden trobar al carrer Floreal (al punt d'aportació a l'alçada del carrer Menorca) i a la cantonada del carrer Nereides amb Faralló.
També s'informa que s'instal·laran a diverses àrees de contenidors dels altres nuclis urbans del municipi.

A la nota informativa es recorda que és important que s'ha de dipositar l'oli vegetal (oli de cuina) dins botelles de plàstic i dipositar la botella tancada dins el contenidor. 

Esperem que es faci un bon ús dels nous contenidors i recordar que l'oli vegetal/cuina es port reciclar amb relativa facilitat i una vegada recollit se du a una planta de tractament de residus autoritzada on, mitjançant processos de filtració, decantació, destil·lació i purificació, es transforma en biodièsel.
 


 Alguns consells per a facilitar la recollida i posterior reciclatge.
 
Per a fer un bon reciclatge dels olis de cuina és important: 

- Que es pot recollir?   Els olis  de fregir de la cuina i de les llaunes o els pots de conserves, sense restes sòlides.

OlisFregir 1- Com ho puc fer?  

1. Recollir l’oli en ampolles de plàstic reutilitzades de begudes o aliments, com les d’olis vegetals.

3. No barrejar-los amb cap altre residu líquid, com ara detergents.

Quan i on es fa la recollida: Ara poden dipositar les ampolles plenes d’oli de fregir usat o de conserves a les nous contenidors instal·lats a la plaça Constitució i al poliesportiu  o a la Deixalleria que disposa de contenidor per a la recollida d’aquest residu. 

 - Quins són els residus que NO poden anar al contenidor dels olis?  Olis de motor i olis de cuina barrejats amb altres productes.


Cal recordar que els olis no s'han d'abocar al lavabo, ni a la pica de rentar.