A Capdepera la xifra d'oli recuperat és de 22.219 kg


 

Durant 2019, a les Illes Balears es van recollir i van reciclar un total de 2.491 t d'olis industrials usats, a través de gairebé 4.500 recollides registrades i atenent amb això a 1.710 establiments productors repartits en 64 municipis (que abasten a el 99,8% de la població de la comunitat autònoma). 1.157 d'aquests establiments tenien a veure amb l'automoció, 179 eren indústries i 374 van realitzar altres activitats (construcció, serveis o instal·lacions de l'Administració, entre d'altres).

Pel que fa a Capdepera les dades que ens han facilitat indiquen que en el municipi, durant el 2019,  hi havia un total de 21 establiments productors del residu.

D’ells, 11 van ser tallers i la resta  pertanyien a altres sectors no relacionats amb l’automoció com ara transport, construcció, lloguer de vehicles hostaleria i comerç. A Capdepera se van recollir un total de 22.291 kg d’olis industrials, mitjançant 50 recollides anuals.  En municipi no se van recollir residu en entorn d’alta vulnerabilitat ambiental  com espais protegits o amb recurs hídrics propers per no  trobar-se ubicat en àrees amb aquestes característiques.

En el cas de les Illes Balears, l'oli usat finalment gestionat, un cop retirats els impropis d'aigua o llots que pot contenir el residu, va ser de 2.297 tones, de les quals pràcticament un 98% es va destinar a regeneració, el tractament prioritari pels seus importants beneficis ambientals i econòmics, mentre que el 2% restant es valoritzà energèticament.

Gràcies a la regeneració, en 2019 va ser possible retornar al mercat a Illes Balears un total de 1.402 t de nous lubricants. A més de l'obtenció d'aquestes matèries primeres (per a les que, de no comptar amb l'oli usat, s'haguessin necessitat 659.000 de barrils de petroli), la regeneració és un procés que aporta importants beneficis en la lluita contra el canvi climàtic i que, en el cas de les Illes Balears, va suposar evitar l'emissió a l'atmosfera d'un total de 1.494 tones de CO2.

Per la seva banda, l'oli usat valoritzat energèticament amb l'objectiu de fabricar combustible d'ús industrial va permetre estalviar una energia equivalent a 0,1 GWh, i 5.838 barrils de petroli.

La crisi de l'Covid-19 ha suposat per al sector dels olis industrials una convulsió sense precedents. L'alentiment de l'activitat industrial i la paralització de l'automoció han provocat una caiguda de les vendes de lubrificants de prop de l'40% entre els mesos de març i maig. En el mateix sentit, el teixit empresarial dedicat a la gestió de l'residu en Illes Balears ha patit una caiguda d'activitat que podria comprometre la seva viabilitat, i per tant la recollida d'aquest residu perillós. Davant d'això, SIGAUS, el sistema integrat de gestió d'olis usats, ha reaccionat multiplicant per 6 el finançament aportat a aquestes empreses, que el 2019 van recollir 2.491 t d'olis usats a les Illes Balears i van prestar servei a prop de 2.000 establiments que van generar aquest residu .

 

 Què és SIGAUS?

Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre que empra íntegrament els ingressos que obté de les seves empreses adherides (0,06 € per cada kg d'oli posat al mercat) a finançar la recuperació i correcta gestió dels olis industrials usats inclosos en el seu àmbit de actuació. SIGAUS ofereix un servei de recollida universal i eficient que cobreix tot el territori i tots els sectors en què es generen olis usats. Des de 2007 SIGAUS ha recollit i valorat més de 1,8 milions de tones d'oli usat, i regenerat més de 1,2 milions de tones.

Des de 2007 el sistema SIGAUS s'encarrega de la seva recollida i correcta gestió a tot Espanya, gràcies a una xarxa de gairebé 200 instal·lacions gestores, 13 d'elles ubicades a les Illes Balears.