Prest farà un any de les pluges que causaren estralls a la Comarca de Llevant  (parlem del 9 i 10 d'octubre 2018) i  encara se fan obres de recuperació d'infraestructures i camins. Un dels punts en el que s'actua, és el pas del camí pel torrent de Canyamel a la zona de Sa Farinera. Recordem que l'aigua se'n va dur el  camí i arrassà l'arbrat de la zona. Des de fa un any el camí es troba tallat i sembla que en un termini moderat se podrà obrir. 

Aquests dies s'està construint un nou pont damunt el torrent. L'encofrat està a punt, a l'espera del bolcat del ciment i el forjat.