Espigolant la premsa hem pogut llegir que la Conselleria ha remès una carta a Costes  ( és la segona que envia, l’anterior va ser el 2017) demanant que informi sobre la situació legal de 10 xibius situats en l’espai públic marítim- terrestre, que es troben inclosos en la Xarxa Natura 2000.

A la Conselleria no consta el preceptiu informe d’avaluació de repercussió mediambiental d’quests xibius i ha demanat a Costes que clarifiqui la situació legal d'aquests construccions ja que a l'anterior requeriment no resultà aclaridor, segons la Conselleria.

Entre els “chiringuitos” qüestionats es troben el de Cala Agulla ( curiosament surt amb el nom de Cala Àguila –sic-) i Cala Mesquida.