La Unitat de Platges de la Policia Local de Capdepera informa que en els darrers dies s’han realitzat una sèrie d’intervencions policials a les platges del municipi que han donat com a resultat la incautació d’un total de 241 objectes preparats per a la venda il·legal, així com dues plantes de marihuana trobades dins la pineda de cala Agulla, de procedència desconeguda.

El procediment administratiu pels venedors ambulants suposa la interposició d’un expedient sancionador amb resultat de multa per la infracció de l’Ordenança Municipal, així com la retirada del gènere incautat.

Recordar que amb aquestes intervencions també es preten salvaguardar la zona ANEI del pinar de cala Agulla, ja que els venedors ambulants la utilitzen per ocultar les mercaderies, afectant a la flora del lloc.