En publicar qualque imagte del deteriorament de l'espai públic, començam, a rebre imatges al facebook d'altres indrets

Aquesta és una foto més de les rebudes a través de facebook sobre la manca de manteniment dels espais públics municipals, xapuses maldestres o abandonament. Sembla que, com senyalen els lectors, al no consistori se'ls ha girat feina, o tal volta en tenen molta de pendent perquè no s'havia fet quan tocava.
En aquest cas, sembla que per substituir un arbre el més senzill, i molt més que adobar l'acera, és tirar una mica de grava per damunt que anivelli el terreny. Així, segurament, la caiguda no serà tan greu.
I, com bé senyala l'ajuntament a la reforma del passeig marítim, el manteniment costa doblers. Una gran descoberta!