L'estiu s'ha estrenant amb altes temperatures 
Durant aquests dies estem en alerta taronja per altes temperatures a causa d'una onada de calor que durarà varis dies, segons la previsió meteorològica. Des del Servei de Salvament i Socorrisme del Municipi de Capdepera es vol informar la població de les recomanacions per evitar i actuar davant un cop de calor.
Des de la coordinació de l'empresa Salgabe s'ha realitzat una comunicació interna a tots els seus socorristes alertant de la possibilitat que, en aquests dies, hi pugui haver més atencions per lipotímies, insolacions o cops de calor i se'ls han recordat els signes i símptomes per a la detecció, així com els protocols d'actuació davant aquest tipus de situacions per a una millor qualitat assistencial a les nostres platges. També per dur a terme una bona prevenció de riscos laborals, se'ls ha recomanat beure gran quantitat d'aigua, refrescar-se contínuament i protegir-se del sol, en la mesura del possible, durant la realització de la seva jornada laboral a peu de platja.