Diran que era necessari, però de mica en mica, ara tres aquí, ahir eren tres més al carrer d'Elionor Servera, els pins desapareixen del nostre entorn urbà, sense que siguin substituïts. Quan no n'hi hagi ho lamentarem. Totes les directives mediambientals o patrimonials parlen que els arbres tenen un efecte positiu dins de la ciutat i que confereixen als carrers una personalitat única. Però tallar-los és la solució més ràpida.