Amb "La mar de guapa", els mariners tiren la casa per la finestra

Image

 

"La mar de guapa" constitueix, any rere any, un dels palts forts de les festes. Aquesta vegada no ha estat menys i no ha decebut l'expectació creada. Dilluns, dia 9, el moll bullia.

Image

Els "peixos petits" hi posaren la nota simpàtica, amb números que engrescaren el públic que omplia el moll de gom a gom.

Image

Els artistes mariners no escatimaren mitjans, ni en vestuari ni en posada en escena. Les actuacions, d'altra banda, assoliren els cims de la perfecció.

Image

L'actuació de Pere Kraus i Clareta Caballé va constituir un dels moments culminants de la vetlada.

Image

Els números foren variats i de tots els estils, de manera que joves i més grans s'hi sentiren a gust. N'hi va haver per a tothom.

Image

Els grenadors agafaren "la escoba" i anaren per feina.

Image

En Pere Fuster va exercir, un any més, de mestre de cerimònies. Va dir que aquest era el seu últim any, però ja ho veurem.

Image

Hi ha imatges que no es poden comentar. Són massa eloqüents com perquè hi poguem afegir res.

Image

Aquest és el moment culminant estel·lar d'una nit ja prou farcida d'estrelles. Els "peixos grossos" ens oferiren un "Can-can" d'aquells que fan època. Serà difícil de superar.

Image

És a dir: aquesta gent no té fronteres.