Durant tota la setmana, els conductors que han passat per l’autovia Joan Carles I han pogut comprovar ( i en alguns moments patir) les obres d’asfaltatge del paviment. Després de les fortes pluges de l’octubre, l’asfalt es va deteriorar en alguns trams i semblava evident que calia alguna intervenció.
 Durant els mesos passat s’han asfaltat importants trams de els carreteres que connecten el nostre municipi amb Artà i Son Servera. 
 

Afortunadament l’intervenció, per part del Consell, en gairebé la totalitat de l’autovia no s’ha fet esperar i durant tota la setmana l’empresa MAB amb maquinària pesant ha llevat la capa d’asfalt en mal estat i ha començat a posar el nou asfalt.

Cal dir que les obres s’han fet amb notable diligència, i el trànsit per l’autovia no s’ha aturat ja que s’ha fet per trams.

 

Esperem l’acabament de les obres i veure aquesta transitada via de nou operativa al cent per cent, amb una bona capa asfàltica de dalt a baix.